Vrskmaň (Wurzmes)

bývalý kostelík Narození Panny Marie

průčelí kostelíka

smírčí kříž (původem z Kyjic)

Přehled