Vinařice (Weingarten)

opravená kaple zasvěcená Panně Marii

věžička se zvonem

Přehled