Pyšná (Stolzenhan)

vzorně udržovaná kaple

věžička se zvonem

Přehled