Otvice (Udwitz)

kostel svaté Barbory, patronky horníků

předchozí kostelík s bývalým hřbitovem

interiér kostela sv. Barbory

točité schodiště

hodinový stroj

zvon

Tempisova kaple (zbořena)

Přehled