Kněží pocházející z Jirkova

P. Leopold Paseka, nyní farář na Mělnicku

 

P. Paseka byl na kněze vysvěcen v roce 1986

------------------------------

P. Bronislav Čigáš, premonstrát strahovský, knězem od r.1998

 

P. Čigáš působí v Bohušovicích a Terezíně

----------------------------------------

Pavel Jeřábek, salesián - student v Rakousku

 

Pavel Jeřábek tragicky zahynul v Alpách v roce 1988

 


Kněží působící v Jirkově

Mgr. Miroslav Dvouletý - současný farář

 

P. František Tomšík

 

P.Tomšík a socha

 

kardinál Trochta v Jirkově

 

P. Stanislav Rozkopal

 

P. František Kolář

 

P. Emil Stanislav Nešpor, minorita

 

P. Jaroslav Knespl

 

P.Josef Blaha, nyní na důchodě v Dolních Bojanovicích
 

 

P.Dobias oddavá

 

P. Josef Dobiáš, nyní na důchodě v Holubicích

 

ministranti

družičky o Božím Těle


P.Eduard Buder (1937-1946)

 

E.Buder byl rodák z Jiříkova nedaleko poutního místa Filipov.

V době odsunu byl děkanem ve farnosti Jirkov.

Fotky ze hřbitova v Künzelsau, města mezi Würzburgem a Stuttgartem.


P.Otto Rechner - kaplan v Jirkově 1932-1946


P.Ernest Mattausch arciděkan v Jirkově 1910 (nejisté) - 1941

Fota z Děkanského kostela v Jirkově, z doby renovace malby v tzv. Červenohrádecké kapli. Na stropě je upomínka na místního děkana a chomutovského vikáře - Arnošta Mattausche, rok 1929.