Jezeří (Eisenberg)

Zámek ve svahu Krušných hor, tyčící se nad hnědouhelnou pánví

zámecká kaple Panny Marie Bolestné

kříž na podlaze

nika a světící křížek

Čertova kaple - hrobka rodu Lobkoviců

sloupy pro kapli

kaplička pod Jezeřím

Přehled