Biblický citát na dnešní den
Napřed vyndej ze svého oka trám. (Mt 7,5)

Adresa: Římskokatolická farnost - Děkanství, Kostelní ul. 55, Jirkov, 43111
Telefon: 474659460      E-mail: farnost.jirkov@dltm.cz

Současný duchovní správce: R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý