23.8.2017 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky na září

* Mše svatá ke cti Stětí svatého Jana Křtitele na Červeném hrádku u Jirkova se koná v neděli 27. srpna v 16 hodin.
 

* Kostel svaté Barbory v Otvicích se nyní opravuje - část střechy nad presbytářem a vikýře od půdy. Bohoslužby se stále konají pravidelně každou sobotu od 18:00 hodin. Mají nedělní platnost.
 

* Poutní mše svatá ke cti sv. Václava, patrona kostela ve Strupčicích se uskuteční v neděli 1. října v 11 hodin. (V Jirkově bude svatováclavská mše ve čtvrtek 28. září v 9 hodin.)
 

* Každou sudou neděli občanského kalendáře jsou mše v Sušanech od 11 hodin. Každou lichou ve Strupčicích v 11 hod.
 

* V neděli 24 září a pak 29. října bude mše v Boleboři od 15 hodin.

* Pravidelné mše na Květnově se konají 1. a 3. sobotu v měsíci v 14 hod.
 

* V sobotu 30. září bude slavena mše svatá v kostele svatého Michaela archanděla v Blatně!!! Sledujte kostelní vývěsku s aktualitami.
 

* V sobotu 7. října se koná růžencová pouť na Květnově. Sraz poutníků bude u červeného kříže na návsi v 10:00 hodin. Poté půjde procesí starou poutní cestou. Mše svatá začne v 10:30 hod. za účasti kněží z krušnohorského vikariátu. Po mši bude hned mariánská pobožnost.
 

* Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude v neděli 15. října.
 

* Mše svatá v kapli ve Vinařicích bude v pátek 27. října od 17 hodin.