3.10.2018 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky říjen-listopad:


* Schola od svatého Jiljí zahájila přípravu na vánoční svátky. Hledá nové členy a členky. Můžete se přidat každou sobotu v budově fary - děkanství (Kostelní ul. 55). Zkoušky začínají v 16:00 hodin ve farní učebně.

* Adorace jsou v 18 h. tyto čtvrtky: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
 

* Mše svatá v kapli Panny Marie v Jirkově - Vinařicích se uskuteční v pátek 12.října od 17:00 hodin. Ráno mše není.
 

* V sobotu 20.10. jsou zváni věřící na děkovnou mši svatou do Litoměřic! V katedrále bude Mons. Jan Baxant slavit 70 let života a k tomu 10 let v biskupské službě. Mše začíná v 11:00 hodin a po ní následuje pohoštění.
 

* Mše na Květnově nejsou 20.10. a jsou 3.11. (cho) a 17.11. (ji) od 14 hodin.
 

* Žehnání Stromu republiky, který bude zasazen na návsi v Sušanech se uskuteční v neděli 28.10. v 14:00 hodin.
 

* V neděli 28.10. bude mše v Boleboři v 15 h. a po ní pobožnost na hřbitově.
 

* Žehnání obnovenému Památníku padlým vojákům z obou světových válek se uskuteční v Otvicích v neděli 28.10. v 17:00??? hodin.
 

* Dušičková pobožnost na hřbitově v Jirkově bude v pátek 2. listopadu v 15:00 hodin, poblíž hlavního kříže.
 

* Dušičková pobožnost na hřbitově v Otvicích je v pátek 2.11. v 17:00 hod. a poté krátké zastavení u obnoveného památníku padlých v I.a II. svět.války, konečně v kostele sv. Barbory modlitba Nešpor za zemřelé (asi v 18:15 h.)
 

* Mše v Sušanech je 4.11. v 11 hod. s intencí za zemřelé ze Sušan. Dušičková pobožnost bude po mši svaté na hřbitově.
* V neděli 11.11. bude po mši ve Strupčicích (v 11 hodin) dušičková pobožnost na místním hřbitově.
 

* Svátost Pomazání nemocných bude udělována nemocným a seniorům při nedělní mši svaté 18.11. v 9 hodin v Jirkově a při mši v Sušanech v 11 hod.
 

** Na 1. neděli adventní 2.12. při bohoslužbách 9:00 v Jirkově, 11:00 v Sušanech, je možné žehnat adventní věnce - pro kostely i pro domácnosti.
 

** Svatý Mikuláš s dárky pro děti přijde do kostela v neděli 2.12. při mši v 9:00 hod. v Jirkově. Přiveďte své děti a vnoučata.
 

** Adventní koncert bude v Jirkově v neděli 2.12. v 16:00 hodin v kostele svatého Jiljí. Vystoupí Jirkovské Seniorky a dětský sbor.
 

*** Vánoční půlnoční mše svatá bude 24.12. od 24 hod. v kostele sv. Jiljí v Jirkově (a předtím v 22 hod. v kostele ve Strupčicích).