14.2.2018 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky únor:

* Adorace ve farní kapli v Jirkově, ve čtvrtek 8.2., 22.2., 1.3., 15.3. v 18 hod
 

* Zveme nové zájemce o zpěv v kostelním sboru (schole) na zkoušky na velik. sv., setkání začnou od postní doby, vždy v sobotu v 16 hod. na faře (č.55).
 

* Jarní prázdninový pobyt na faře v Horní Blatné (obr.) pro děti bude letos v termínu: 5.3.-9.3.2018. Cena za pobyt: 800 Kč (za osobu z jirkovské farnosti). Plánuje se množství výletů do okolí a koupání. Vlak vyjíždí v pondělí 5.3. z Jirkova - zastávky v 7:42 hodin. Přestupuje se v Karlových Varech. Do Horní Blatné, kde je fara, v níž budeme bydlet, přijedeme na vlakovou stanici v 10:50 hodin. Návrat bude v pátek 9.3. večer.
 

* Bohoslužby během týdne jsou v Jirkově na faře v kapli, vždy od 9 hodin (pokud kvůli nemoci není jinak), v neděli v kostele.
 

* Bohoslužby v Otvicích jsou v sobotu v 18:00 hodin s nedělní platností.
 

* Bohoslužby na Květnově v poutním mariánském kostele jsou na 1. a 3. sobotu v měsíci od 14:00 hodin (tedy: 3.2. a 17.2.)
 

* Udílení svátostiny Popelce bude letos ve středu 14. února a na 1.neděli postní, 18. února. Tím začíná doba postní, 40-denní příprava na velikonoce.
 

* Pobožnosti Křížové cesty se budou konat v pátky 16.2., 23.2., 2.3., 9.3. a 16.3. a 23.3. v kostele sv. Jiljí v 17:00 hod. (Na Velký pátek v 15 h.)
 

* Mše svaté jsou ve Strupčicích o liché neděli v 11 hod., o sudé v témže čase v Sušanech. Možnost předvelikonoční zpovědi je 18.3. a 25.3.(pozor-mění se čas!) před nebo po mši svaté. Kříž c. dle domluvy...
 

* Velikonoční Triduum bude probíhat v Jirkově u sv.Jiljí jako obvykle: 29.3. čt. 17 hod. mše sv.; 30.3. pá. 15 hod. velkopáteční bohoslužba 31.3. so. 20:30 hod. velikonoční vigilie 1.4. ne. 9 hod. mše sv., 11 h. Strup.
 

*** Jarní pouť na Květnově by měla být v sobotu 5.5.2018.
 

*** Letní putování Pařeztouru bude ve Severních Beskydech ve dnech: 16.7.-25.7.2018 Změna termínu vyhrazena.*** V sobotu 1.9. bude v Praze vysvěcen na kněze jáhen Václav Sládek, který má kořeny i v jirkovské farnosti. Těšíme se na „primiční“ mši i v Jirkově.