1.5.2018 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky květen:

* Adorace v kapli na jirkovské faře jsou o čtvrtcích: 3.5., 17.5., 7.6. v 18 hod
 

* Jarní pouť na Květnově se uskuteční v sobotu 5.května. Začátek bude kříže na návsi v 10:00 hod. Od kříže se odebereme průvodem alejí a po růžencových
schodech ke kostelu a budeme se modlit růženec. Mše v 10:30 hod. Po mši následuje mariánská pobožnost. Po přestávce na občerstvení začne v 12:30 adorace. V 13:00 bude uděleno svátostné požehnání.
 

* Májová pobožnost u mariánské kapličky mezi Strupčicemi a Hošnicemi bude v neděli 6.května v 12:30 hodin. K místu kaple je možné přijet autem (po zpevněné polní cestě).
 

* Mše svatá v kapli u Panny Marie v Jirkově - Vinařicích bude v pátek 11. května v 17:00 hodin.
 

* Mše svatá "Svato-hubertská" bude na Červeném hrádku v zámecké kapli v sobotu 12. května od 10:00 hodin. Bude to letos jediná mše, využijte této možnosti.
 

* Na Květnově se koná v sobotu 19.5. třetí ročník tzv. Orelské pouti se mší svatou v 14 hodin. Je možné jít pěšky spolu s členy orelské jednoty z Chomutova. Sraz je v 9:30 u kostela svaté Barbory v Chomutově - Horní Vsi a délka pěší trasy je 11 km. V 13:30 hod. se bude modlit růženec na schodech.
 

* Akce „Noc kostelů“ bude v pátek 25.5. v naší farnosti v těchto třech kostelech: Otvice - kostel sv. Barbory, Strupčice - kostel sv. Václava, Sušany - kostel sv. Marka. V Jirkově Noc kostelů nebude. Info: www.nockostelu.cz
 

* Pravidelné mše svaté v Strupčicích jsou každých 14 dní, vždy na lichou neděli občanského kalendáře od 11:00 hodin, např. 13. a 27. května.
 

* Pravidelné mše svaté v Sušanech jsou každých 14 dní, vždy na sudou neděli občanského kalendáře od 11:00 hodin, např. 6. a 20. května.
 

* Mše svaté v otvickém kostele sv. Barbory jsou každou sobotu v 18 hodin. Pro ty, kteří nemohou v neděli na mši mají nedělní platnost.
 

** Slavnost Božího Těla bude v neděli 3.6. při mši v 9 hodin v Jirkově.
 

** Hlavní poutní dny na Květnově: neděle 1.7.,8.7.,15.7. Sraz u kříže na návsi v 10 hod., průvod s modlitbou růžence, mše česká v 10:30, německá 14:15, možnost podpory oprav poutního areálu koupí suvenýrů.
 

** Letní putování Pařeztouru v Severních Beskydech bude 16.7. - 23.7.