2.9.2019 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky na září

* Bohoslužby s nedělní platností jsou v Otvicích v kostele svaté Barbory každou sobotu v 18:00 hodin.

* V neděli 8.9. bude mešní sbírka (Jirkov, Sušany) určená na stavbu kláštera sester bosých karmelitek v Drastech u Prahy.
 

* Vikariátní mše svatá se koná v mosteckém kostele svatého Václava ve čtvrtek 12.9. v 9:30 hod. (V Jirkově bude tento den mše již v 8:30 hod.)
 

* Sbírka na opravu varhan v Jirkově bude v neděli 15.9. při mši v kostele sv. Jiljí v 9:00 hodin. Všem dárcům, upřímné Pán Bůh zaplať.
 

* Pozvánka na poutní mši v kostele Povýšení svatého kříže v Údlicích v neděli 15.9. v 11:30 hod. Zve chomutovská farnost - děkanství.
 

* Začátek vyučování katechismu pro děti a mládež na školní rok 2019/20 je plánovaný na středu, 18.9. v 15 hodin v učebně římskokatolické fary - děkanství. Vyučovat

budou sestra Imelda a sestra Zdislava.

* Poutní mše ke cti sv. Václava, patrona Strupčic, bude sloužena v neděli 29.9. od 11 hodin v kostele svatého Václava ve Strupčicích.
 

** Podzimní růžencová pouť na Květnově bude v sobotu 5.10. a sraz bude v 10 hodin u červeného kříže na návsi. Mše bude v 10:30 hod. Srdečně
zvou kněží Krušnohorského vikariátu a děkanství Jirkov.

** Aktuální týdenní ohlášky s mešními intencemi a časy bohoslužeb najdete na internetu, na nových stránkách farnosti: https://rkf-dekanstvi-jirkov.webnode.cz
V případě zájmu, můžeme vám zasílat v pdf formátu na váš e-mail...

*** NABÍDKA pro zájemce o pokosení trávy kolem kostelů na Květnově a také v Boleboři - zdarma - odvoz k vlastnímu použit