11.3.2017 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky na červen a červenec:

* Ukončení školního roku pro děti na faře v Jirkově bude 21.6. od 15 hod.
 

* Hlavní poutě na Květnově se uskuteční o nedělích 2.7., 9.7. a 16.7. kdy začínají srazem u červeného kříže na návsi v 10:00 hodin. To se společně pomodlíme úvodní modlitby k růženci. Pokračovat (v případě snesitelného počasí) budeme dál procesím skrze alej k růžencovým schodům. Mše svatá česky je jen jedna v 10:30 hod s pobožností k Panně Marii „Květnovské“. Po pauze na občerstvení bude ještě společná adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a požehnání v 12:30 hodin.
 

* Německá pouť začíná vždy odpoledne od 14:15 hod.
 

* Po celou dobu poutních dnů je otevřen poutní stánek s občerstvením a suvenýry (poutní oplatky, svaté obrázky, svíčky, hrnky);
 

* Je možné požádat kněze o svatou zpověď. Upozornění: O těchto 3 nedělích nejsou pravidelné mše v Jirkově, Strupčicích ani Sušanech. Stejně tak nejsou sobotní pravidelné mše (14 hod.) na Květnově v měsíci červenci.
 

* Mše svaté v Boleboři v kostelíku sv. Mikuláše budou o poslední neděli v červnu a červenci, tedy 25.6. a 30.7., vždy od 15 hodin.
 

* Turistická návštěva Českého lesa (region Chodsko) v rámci akce Pařeztour se uskuteční ve dnech 31.7.– 5.8. 2017. Plánuje se 50 km chůze s batohem a spaní v přírodě.
 

* Turnaj ve stolním tenisu „O pohár Děkanství Jirkov“, letos 6. ročník bude na faře v Jirkově, v sobotu 19. srpna, od 10 hodin.
 

* Setkání farnosti u příležitosti (44.) narozenin duchovního správce M.Dvouletého se uskuteční v Jirkově, v neděli 20. srpna. Po mši svaté v kostele (9 hodin), bude pohoštění na faře. Ve Strupčicích mše nebude.
 

* Bohoslužby v kostele sv. Barbory v Otvicích jsou každou sobotu v 18 hodin (s nedělní platností).
 

* Bohoslužba na Červeném hrádku v zámecké kapli ke cti Umučení svatého Jana Křtitele se koná v neděli 27.8. od 16:00 hodin. Po mši bude pro zájemce menší posezení v zámecké restauraci.