1.12.2018 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky prosinec-leden:

* Žehnání adventních věnců se koná na 1.neděli adventní 2.12. v 9 hod. v jirkovském kostele při mši a v 11 hod. v sušanském kostele sv. Marka též.
 

* Koncert Jirkovských seniorek se koná v kostele sv.Jiljí dne 2.12. v 16 hod.
 

* Předvánoční úklid kostela sv. Jiljí bude v sobotu 8.12. od 10 hodin.
 

* V Otvicích jsou bohoslužby vždy v sobotu v 18 hodin, kromě 15.12. - kdy je Předvánoční setkání s hudbou. Vstup volný. Pořádá OU Otvice.
 

* Farní sbírka na opravu varhan se koná vždy o 3. neděli v měsíci (16.12.)
 

* V Sušanech bude na 3. adventní neděli, 16.12., v kostele sv.Marka program od 15 hod. a koncert scholy sv. Marka od 17 do 18 hodin.
 

* Schůzky pěvecké a hudební scholy pro přípravu vánočních svátků se konají každou sobotu na faře v učebně od 16:00 hodin. Zveme i nové zájemce.
 

* Pravidelné bohoslužby jsou v zimním období na faře v kapli, mimo neděle a svátky. (Fara je dům naproti hlavnímu kostelnímu vchodu, čp. 55, zvoňte!)
 

* Adorace ve farní kapli se konají každých 14 dní ve čtvrtek v 18:00 hodin. Pro jistotu uvádíme následující termíny: 29.11., 13.12., 27.12., 10.1.2019
 

* Úprava bohoslužeb v kaplích Domovů důchodců v Jirkově: 1. sobotu v měsíci vždy v 10:00 hodin bude Na Mládežnické a 2.sobotu U Dubu též v 10 h.
 

* Pravidelná mše svatá na Květnově bude 1.12. (CV) a 15.12. v 14 hodin.
 

* Ve Strupčicích bude vánoční mše v 22:00 hod. na Štědrý večer (24.12.). Jinak se pravidelně střídají bohoslužby dle občanského kalendáře o neděli liché ve Strupčicích a sudé v Sušanech vždy v 11:00 hodin.
 

* Na Štědrý den ráno mše není. Děkanský kostel sv. Jiljí bude otevřen až od 12:00 do 15:00 hod. Možnost zpovědi čili svátosti smíření bude v tomto čase v sakristii kostela.
* Půlnoční mše se bude konat 24.12. od 24:00 hod. v kostele svatého Jiljí v Jirkově. Zpěvem a hudbou mši svatou doprovodí Schola od sv. Jiljí.
 

* O svátku Narození Páně, 25.12., po mši která začíná v 9:00 hodin kostele sv.Jiljí, bude scénka od našich dětí o Narození Ježíše v Betlémě.
 

* V neděli 30.12. je Svaté rodiny a v kostele bude obnova manželských slibů a požehnání manželům. Mše jsou v Jirkově v 9:00 a v Sušanech v 11:00.

** V úterý 1.1. je P. Marie - Matky Boží mše bude jen v Jirkově v 9:00 hod.
 

** V neděli 6.1. bude v při mši v Jirkově žehnána tříkrálová voda, kadidlo a křída, na označení a požehnání příbytků pro nový rok 2019 a bude Tříkrálová sbírka v kostele na Katolickou charitu. Mše jsou v Jirkově v 9:00 a ve Strupčicích v 11:00 hodin.
 

** Neděle o svátku Křtu Páně vychází na 13.ledna - zároveň tímto dnem končí doba vánoční a v pondělí začíná první část mezidobí. Mše jsou v Jirkově v 9:00 a v Sušanech v 11:00 h.