1.12.2017 vyšlo nové číslo farního časopisu Aegidius - najdete ho v sekci Farní časopis


* Výuka náboženství každou středu od 15.00 hodin. Povinnost křesťansky vychovávat děti slíbili u jejich křtu rodiče a kmotři. Součástí výchovy je přihlášení na výuku náboženství! ( o prázdninách není)

* věci do charity přinášejte až po domluvě na tel. 474659460


aktuální informace o květnovských poutích jsou na adrese: www.kvetnov-quinau.cz


Pozvánky prosinec

* Pravidelné bohoslužby jsou v zimním období na faře v kapli, mimo neděle a svátky. (Fara je dům naproti hlavnímu kostelnímu vchodu, čp. 55, zvoňte!)
 

* Pravidelná mše svatá na Květnově bude 2.12. (CV) a 16.12. v 14 hodin.
 

* Předvánoční setkání s hudbou v kostele svaté Barbory v Otvicích se uskuteční v sobotu 16.12. od 18:00 hodin. Pravidelná mše svatá zde nebude.
 

* Předvánoční zpívání bude v Sušanech v neděli 17.12. od 15 hodin. V místním kostele vystoupí Schola svatého Marka.
 

* Ve Strupčicích bude vánoční mše v 22:00 hod. na Štědrý večer (24.12.). Předtím pravidelná nedělní mše (24.12.) v 11 hod. ale výjimečně nebude. Jinak se pravidelně střídají bohoslužby o neděli liché v Strupčicích a sudé v Sušanech vždy v 11:00 hodin. Vánoční mši doprovodí Schola ze Strupčic.
 

* Na Štědrý den 24.12. bude mše v kostele v Jirkově v 9:00 hodin. Dále bude otevřen od 12 do 15 hod. Možnost zpovědi čili svátosti smíření bude v tomto čase v sakristii kostela.
 

* Půlnoční mše se bude konat 24.12. od 24:00 hod. v kostele svatého Jiljí v Jirkově. Zpěvem mši svatou doprovodí Schola od sv. Jiljí.
 

* O svátku Narození Páně, 25.12., po mši která začíná v 9:00 hodin kostele sv.Jiljí, bude scénka od našich dětí o Narození Ježíše v Betlémě.
 

* V Sušanech bude vánoční mše svatá na sv.Štěpána 26.12. v 11:00 hodin.
 

* V Otvicích jsou bohoslužby vždy v sobotu v 18 hodin. (Kromě 16.12.).
 

* Na neděli 31.12. připadá svátek Svaté rodiny a při této příležitosti bude během mše v kostele obnova manželských slibů a požehnání manželům. Mše svatá bude v Jirkově v 9:00 a v Sušanech v 11:00 hodin.
 

*** V pondělí 1.1. je svátek Panny Marie, Matky Boží, mše bude v Jirkově v 9:00 hodin.
 

*** V sobotu 6.1. bude v při mši v Jirkově žehnána tříkrálová voda, kadidlo a křída, na označení a požehnání příbytků pro nový rok 2018.
 

*** V neděli o svátku Křtu Páně, dne 7.1., bude Tříkrálová sbírka v kostele na Katolickou charitu. Mše jsou v Jirkově v 9:00 a ve Strupčicích v 11:00 hodin. Zároveň tímto dnem končí liturgická doba vánoční.